سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۶
2916
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2553
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2636
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2766
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2921
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2214
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1611
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1712
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1353