سوئیت و اتاق اجاره ایrss
گردشگری و حمل و نقل

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۸-۰۳-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۱۸
1068
۱۳۹۸-۰۱-۰۶
۱۳۹۹-۰۶-۱۳
1049
۱۳۹۷-۰۷-۰۶
۱۴۰۲-۰۷-۰۵
2225
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
1890
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
1530
۱۳۹۷-۰۳-۱۰
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
1768
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
4104