اشخاصrss
علم و فرهنگ

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
562
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
478
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1501

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3524

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
2934
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
1375
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۴۰۰-۰۵-۱۸
2037
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۴۰۰-۰۵-۱۲
2091
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۹-۱۲-۱۹
2499
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
2293