علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۱-۰۹-۲۲
1071
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1513
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1101
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1769
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۴۰۱-۱۰-۰۷
1809
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
2478
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1284
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
1159

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
4878

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۱-۰۹-۱۹
3742