علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۹-۰۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1412
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1916
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1367
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2225
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
2902
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1501
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
1381

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
5409

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۴۰۲-۱۲-۲۳
4042