علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
۱۳۹۹-۰۶-۰۷
253
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
۱۳۹۹-۱۰-۲۳
562
۱۳۹۸-۰۹-۲۷
۱۳۹۹-۰۹-۲۹
478
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۸-۰۲-۱۹
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
743
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
871
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
1501
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
712
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۹-۱۰-۱۶
633

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
3524